1. فاطمه عنبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , بی بی نوشین داودی , شبکه عصبی شعاعی پایه فازی نوع دوبازه ای مطالعه موردی : پیش بینی پارامترهای ترافیکی تقاطعات اصفهان , ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
 2. اقدس مقدادی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ارایه الگوریتم بهینه سازی ATLBO , اولین سمینار کنترل و بهینه سازی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
 3. مریم مؤذن , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدکمال حسینی ثانی , کنترل گروهی خودروها در یک محیط جمعی توسط انسان و ماشین با بهره گیری از منطق فازی و کنترل پیش بین توزیع شده , اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
 4. جواد روحانی , سیدمحمود حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تبیین روابط ساختاری جریان غیرخطی در محیط متخلخل , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 5. هادی کلماتی , سعید عسکری بیلندی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , طبقه بندی شبکه های پیچیده بوسیله ی الگوریتم ممتیک چندهدفه مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری جهش ترکیبی قورباغه , نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
 6. مریم السادات حسینی , روزبه شاد , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرجان قائمی , بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه , کنفرانس ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
 7. اقدس مقدادی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ارائه یک الگوریتم بهینه سازی با ترکیب الگوریتمهای کلونی مورچگان و بهینه سازی مبتنی بر تدریس - یادگیری , بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
 8. ندا باقرزاده , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , طراحی ساختار مناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی با استفاده از روش تاگوچی و PSCO , دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 9. وجیهه ده دله , ملیحه مرادی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سید جواد سید مهدوی , ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی , دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 10. سیدعابد حسینی , محمدباقر نقیبی سیستانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک , دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 11. ندا باقرزاده , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , طراحی ساختارمناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی بااستفاده ازروش تاگوچی وpso , دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 12. الهام حقیقت نژاد , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , گلاره ویسی , دفاع از حملات سایبری با نقاط نش فازی و نرخ جریان عادلانه , دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 13. مریم صادقلو , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمدباقر نقیبی سیستانی , شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله , دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 14. وجیهه دهدله , رضا صدیقی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مهدی یعقوبی , الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه فازی تطبیقی , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 15. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , نازنین هاشمی عطار , کنترل عصبی-فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی-یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 16. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سعید خاکمردان , اجماع داده سلسله مراتبی مبتنی بر تراوش داده حسگر ها در شبکه بیسیم , اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
 17. فرناز صباحی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , اثبات پایداری کنترلر ناایستا و خاکستریِ موقعیّت بازوی مکانیکی , 11th Iranian Conference on Intelligent Systems , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 18. شیرین ریخته گر مشهد , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سید جواد سید مهدی چابک , طراحی یک سیستم فازی-عصبی خود سازمانده با قابلیت یادگیری بر خط با پیش بینی بلند مدت بارش فصلی باران در مشهد , یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 19. اکرم زارعی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مجید وفایی جهان , الگوریتم الکترو مغناطیسم بهبود یافته برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره ی زمانی , یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 20. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سمانه شریف , چارچوب توزیع شده برای استخراج قوانین فازی از داده ها , یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 21. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , اعظم اروجی , خلاصه سازی زبانی و طبقه بندی بر اساس استخراج گراف فازی احتمالی از داده های خام , یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 22. ناصر قناد , رضا صدیقی , وجیهه ده دله , عاطفه اذانی , مهدی یعقوبی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , الگوریتم تکاملی چند هدفه غیر غالب آشوبناک، برای استخراج قوانین فازی، با هدف کشف زیر گروه , یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 23. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ترانه ابطحی , بهینه سازی الگوریتم خوشه بندی فازی با استفاده از جمعیت پویا و الگوهای مبتنی بر جمعیت , یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 24. عطّیه غریب , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , احد هراتی , عملکرد الگوریتم بهینه سازی اکسترمال در بهینه سازی تقطیع تصاویر پزشکی , نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
 25. علی یوسفی , سیدمحمود حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
 26. مسعود قره جانلو , مجید وفائی جهان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مسعود نصرت آبادی , حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی بر اساس الگوریتم بهینه سازی اکسترمال , کنفرانس ملی آشوب، فرکتال و سیستم های پیجیده , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
 27. مسعود نصرتآبادی , مجید وفایی جهان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مسعود قره جانلو , زمانبندی کار کارگاهی فازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اکسترمال , یازدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
 28. زهره داورزنی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , زمان بندی سیستم های کارگاهی انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
 29. حمید رضا ستوده , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمد تشنه لب , خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 30. مریم وطن خواه , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی مقیمی , وحید اسدپور , اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 31. ملیحه دانش , محمدحسین یغمائی مقدم , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 32. حمیدرضا ستوده , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمد تشنه لب , خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی , هجدهمین کنفرانش مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 33. مریم وطن خواه , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی مقیمی , وحید اسدپور , اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 34. ملیحه دانش , محمد حسین یغمایی مقدم , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 35. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمد سازگاران , جواد حاجی نصیری , کاربرد ژنتیک- فازی در تفسیر خودکار تصاویر رادیوگرافی جوش بر اساس ویژگی های شبیه سازی شده , سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
 36. مجید وفایی جهان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , تحلیل تغییر فاز شبکه های اسپینی برای انتخاب بهینه سبد سهام , سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
 37. محمد طیرانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , جمشید ثابت , مجید بهشتی , استفاده از دانش پیشینی در مقدار دهی اولیه به جامعه جواب در الگوریتم های ژنتیک کوانتوم , سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
 38. حامد مدقق , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , معرفی یک روش واترمارکینگ مبتنی بر GA و SVD , سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
 39. نفیسه صداقت , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , حمید طباطبایی یزدی , استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد با تکیه بر زیر جامعه ضعیف برای حفظ تنوع و اعتلای جامعه جواب , سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
 40. سمیه صالحی زارعی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , حل مساله مسیر یابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی با استفاده از تبرید تدریجی در عملگر جهش , سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
 41. آزاده سلطانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمود نقیب زاده , کشف قواعد وابستگی بین داده هایی با شباهت مفهومی , سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
 42. علی پورحسین , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
 43. سعید صفاری امان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمود نقیب زاده , رضا نورسته , بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
 44. جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علیرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
 45. محمد طیرانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
 46. مجید وفایی جهان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , بهینه سازی رفتار اسپین گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیر برای انتخاب بهینه سبد سهام , سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۱۹
 47. مهدی یعقوبی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مجید بهره پور , ارائه یک روش نوین سری زمانی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز , سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۱۹
 48. سعید صفاری امان , محمود نقیب زاده , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مسیر یابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای , سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۱۹
 49. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سعید ستایشی , شهاب الدین شمشیربند , رویا غفاری , نساء محسنیان کوچکسرایی , کنترل سیگنالهای ترافیک بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم , کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۰۶
 50. محمد ابراهیمی , رضا منصفی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , صدیقه ایلدر آبادی , سیستم چند کارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو , سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
 51. مجید وفایی جهان , سعید ستایشی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی با استفاده از اتوماتای سلولی , چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷/۲۴
 52. زینب السادات دستغیب , مهسان توکلی کاخکی , حبیب رجبی مشهدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , QRS جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس PSO و GA الگوریتم ترکیبی ECG در سیگنال , اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۷
 53. فرهاد محمدکاظمی , حبیب رجبی مشهدی , سعید راحتی قوچانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , کامبیز رهبر , تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵
 54. محبّت محبی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , فخری شهیدی , محمدرضا پورشهابی , بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵
 55. محبّت محبی , فخری شهیدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده , دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۶
 56. مهدی سعادتمند طرزجان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , یک الگوریتم ژنتیکی-عصبی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره‏ گرد , سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 57. مهدی ملبوبی , مهدی سعادتمند طرزجان , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا , سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲/۰۵
 58. محمد رضائی پژند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی نیکدل , کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله , پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۷/۱۵
 59. مهدی ملبوبی , مهدی سعادتمند طرزجان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرتضی خادمی درح , مهدی پاکروانفر , مجتبی حکیمی مقدم , سیدمصطفی خسرونژاد , رضا عزیزی قصرهلال , محمدهادی مالک , طراحی و پیاده سازی یک ربات متحرک بینا و هدایت آن با استفاده از یک معماری ترکیبی , پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
 60. مهدی سعادتمند طرزجان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ارائه یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده و ترکیبی برای حل مسأله کوتاهترین مسیر متقارن با تعداد شهر مشخص , پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
 61. مهدی سعادتمند طرزجان , مهدی ملبوبی , مجتبی حکیمی مقدم , محمدهادی مالک , مهدی پاکروانفر , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک , دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲/۲۴
 62. مهدی ملبوبی , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , حبیب رجبی مشهدی , مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک , دهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲/۲۳
 63. مهدی سعادتمند طرزجان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرتضی خادمی درح , ارایه یک شبکه عصبی ترکیبی برای حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) , نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۱۸