1. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدعابد حسینی , محمدباقر نقیبی سیستانی , ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیلهای وابسته به رویداد مغزی , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۳-۲۴
  2. علیرضا یوسفی , سیدمحمدعلی رضوی , محبت محبی , علیرضا نوروزی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندم , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۴۵-۱۶۰
  3. سیدعابد حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمدباقر نقیبی سیستانی , تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۳-۵۵
  4. سیدعابد حسینی , محمدباقر نقیبی سیستانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ارتباط مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنالهای MEG , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۶۵-۷۴
  5. فرناز صباحی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , شناسایی سیستم های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۳-۳۲
  6. جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علیرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک , هوش مصنوعی و ابزار دقیق , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۴-۱۰
  7. محمد رضائی پژند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی نیکدل , کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۱۶
  8. مهدی سعادتمند طرزجان , مهدی ملبوبی , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۳۷-۴۸
  9. محبت محبی , فخری شهیدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدمحمود موسوی , حمیدبهادر قدوسی , ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۳۰۵-۳۱۴
  10. مهدی سعادتمند طرزجان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرتضی خادمی درح , یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸, صفحه ۴۶۹-۴۷۸
  11. محمدحسین یغمائی مقدم , داود ملکی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری , مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱-۱۲